Voorwaarden:

– Gebruiker moet een verenigingsabonnement afsluiten in de maand september 2023
– Actie is niet van toepassing op individuele abonnementen
– Onder alle deelnemers wordt 1 ballentas verloot
– De winnaar van een actie wordt gekozen door middel van een loting op onpartijdige wijze.
– De winnaar van een actie krijgt persoonlijk bericht per e-mail
– Wanneer de winnaar zich niet binnen een week na bekendmaking meldt, wordt er een nieuwe winnaar aangewezen.
– VolleybalXL is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.
– Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.
– Het is niet mogelijk het gewonnen product om te ruilen voor een ander product of geldbedrag.
– VolleybalXL is ten alle tijde bevoegd de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de actie stop te zetten zonder opgaaf vcan reden