VolleybalXL is een online platform dat voor iedereen toegankelijk is. Wij hanteren de volgende huisregels voor het gebruik van ons platform:
  •          Een account is bedoeld voor één persoon. Uw inloggedrag wordt gemonitord. Dit om te voorkomen dat één account door meerdere mensen gedeeld wordt. VolleybalXL behoudt het recht om bij (vermoeden van) misbruik van een account het account onherroepelijk te verwijderen.
  •         Het is verboden om content te kopiëren, aan te passen of te gebruiken voor andere doeleinden die niet stroken met de gedachte waarvoor VolleybalXL is ontwikkeld.
  •         Alle mensen die op beeld zijn opgenomen hebben hiervoor persoonlijk toestemming gegeven aan VolleybalXL om gepubliceerd te worden op VolleybalXL en/of gelijkwaardige doeleinden. Publicatie van beelden is alleen toegestaan als VolleybalXL u hier toestemming voor heeft gegeven, dit om de privacy van onze mensen te kunnen waarborgen.
  •        Het delen van content (tekst, video's, oefeningen), dat expliciet op mijn.volleybalxl.nl staat, op andere platformen, websites, social media of via e-mail of andere communicatiemiddelen is niet toegestaan. Een overtreder riskeert een boete van €25.000 per overtreding.
  •         VolleybalXL is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele blessures die ontstaan bij het uitvoeren van een oefening die is ontwikkeld door VolleybalXL
  •         Spammen op of over VolleybalXL is niet toegestaan
  •         Het plaatsen van links (refferals) met een commercieel doeleinde is niet toegestaan. Deze links zullen onherroepelijk worden verwijderd
  •         Houd het taalgebruik netjes